İhlas Yapı Marka Değerleri

İhlas Yapı Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve ortaya koyduğumuz eserler aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

• Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
• Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
• Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
• Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
• İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini tüm projelerimize uygulamak
• Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları oluşturarak, ekonomiye katkıda bulunmak
• Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek
• Gerek doğal afetler gerek güvenlik açısından huzurlu yaşam alanları inşa etmek 
İhlas Yapı İlkeleri
• Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
• Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
• Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
• Binanın mimarı değil, yaşamın mimarı ol.
İhlas Yapı’nın faaliyetlerinin ön projelendirme, tasarım ve şantiye aşamaları nitelikli teknik kadrosu tarafından kendi bünyesinde yürütülmektedir. Bu sayede proje süreçlerinde hızlı şekilde ilerleyerek müşterilerine eksiksiz anahtar teslim mekanlar sunmaktadır. İstanbul gibi büyük kent merkezlerinde oluşturduğu farklı yaşam konseptleri ile müşterilerine “şehrin dinamiğinde konforu yakalayabilme” imkanı sunarken, yatırımcılara da hedefledikleri geri dönüşleri sağlar.

VİZYONUMUZ

Ülkemizdeki tüm insanların diledikleri genişlik ve konfordaki evlerle buluşturmak

MİSYONUMUZ

Her zaman, en güvenli ve en konforlu evleri makul fiyatlarla tüketiciye sunmak
Stratejimiz

• En son teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak,
• Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
• En güncel, en etkili içeriği üretmek,
• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
• Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
• Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alacak yapılar geliştirmek,
• Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
• Bulunduğumuz sektörde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.